Apakah kegunaan aci engkol?, Nyatakan fungsi gear, Berfungsi sebagai penghubung sesuatu komponen atau bahan bagi melengkapkan suatu sistem., Sistem yang berkaitan daya, beban, dan fulkrum. , Tuil playar gabung adalah contoh penggunaan bagi komponen?, Fungsi bindu pada mesin gerudi, Contoh industri yang menggunakan tali sawat?.

Reka bentuk mekanikal rbt tingkatan 2

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Roda rawak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?