Right 对: 轮流 lún liú 玩游戏, 排队 pái duì 玩游戏, 分享 fèn xiǎng 食物, 分担 fèn dān 家务, 少数服从 fú cóng 多数, Wrong 错: 强玩具, 争先恐后, 独自占有, 做家务时看电视, 自私自利,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?