1) KATA KUNCI Amanah a) beradab sopan b) usaha yang berterusan c) sikap bertanggungjawab d) menjaga maruah diri 2) KATA KUNCI Saling menghormati antara negara a) menghargai hubungan antara negara b) mematuhi peraturan dan undang-undang c) tanda kebaktian untuk negara d) meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri 3) KATA KUNCI Cinta akan negara a) kesetiaan yang berkekalan b) perasaan sayang dan bangga c) kepatuhan yang berkekalan d) kerelaan melakukan / kerelaan menyerahkan 4) KATA KUNCI Kebebasan bersuara a) mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu b) Kebebasan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara c) menerima peraturan dan undang-undang d) kebebasan menganuti 5) KATA KUNCI Hormat dan taat kepada anggota keluarga a) menerima, menghormati dan mengamalkan b) kewajipan terhadap keluarga c) perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam d) memuliakan setiap anggota keluarga 6) KATA KUNCI Rasional a) tanpa bergantung kepada orang lain b) sikap bertanggungjawab c) boleh berfikir d) mengawal diri 7) KATA KUNCI Menghormati hak wanita a) memberi layanan secara bersopan b) mengiktirafkan wanita c) menghormati perkhidmatan, jasa dan sumbangan d) memelihara hak individu 8) KATA KUNCI Bertanggungjawab a) melaksanakan tugas serta kewajipan b) mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar c) sikap bertanggungjawab d) usaha yang berterusan 9) KATA KUNCI Kemapanan alam sekitar a) memelihara alam sekitar b) prihatin terhadap persoalan alam sekeliling c) hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling d) tanggungjawab bersama 10) KATA KUNCI Sikap keterbukaan a) menerima pandangan , pembaharuan dan kritikan b) mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu c) mematuhi peraturan dan undang-undang d) usaha yang baik atau usaha membina

Tema

Pilihan

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?