Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
True: a apple, c cat, e elephant, g grape, i igloo, k key, m monkey, n nest, q queen, s snail, u umbrella, w watermelon, x xylophone, False: b book, d duck, f ferry, h horse, j jam, l lion, o octopus, p pencil, r ring, t turtle, v violin, y yacht, z zebra,

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif