1) Apakah tajuk pertama didalam buku 'Sejarah' tahun 5? (unit 1) a) Institusi Raja Payung Negara b) Jata Negara c) Bahasa Kebangsaan d) Agam Islam di Malaysia 2) Siapakah yang berperanan menjadi ketua negeri bagi memastikan keamanan dan keharmonian dalam negeri sentiasa terjamin? (unit 1) a) Raja b) Sultan c) Raja atau sultan d) Hamba 3) Apakah tajuk kelima didalam buku 'Sejarah' tahun 5? a) Bahasa Melayu Warisan Kita b) Bangkit Berjuang Penjajah Ditentang c) Jata Negara d) Agama Islam di Dalam Malaysia 4) Antara nama yang berada di bawah siapakah yang berasal daripada suku Semelenggang? a) Dol Said b) Antenom c) Dato'Maharaja Lela d) Sharif Masahor 5) Pada tahun bilakah British menyerang Naning tetapi kalah? a) 1883 b) 1831 c) 1845 d) 1811 6) Pada tahun bilakah British menyerang Naning dan berjaya mengalahkan Dol Said? a) 1800 b) 1832 c) 1824 d) 1900 7) Apa yang terjadi setelah naning kalah? (2 betul,pilih 1) a) menyerah diri b) diberi pencen c) lawan balik d) membunuh diri 8) Sebab penentangan? a) Sengaja b) merupakan kawasan yang bersih dan damai c) merupakan kawasan yang bersempadan dengan Melaka d) merupakan kawasan yang luas 9) Mengapakah British berjaya mengalahkan Dol Said? a) Disebabkan oleh sekutu Dol Said menolong British b) Perlawanan diganggu oleh Antenom c) Disebabkan oleh Dol Said terlampau lemah d) Dol Said dibunuh 10) Apakah nama sebenar Dol Said? a) Abdul Said Bin Omar b) Said Rasyidid Bin Umar c) Dol Said Bin Omar d) Said Bin Dol 11) Dol Said dikenali sebagai? a) Raja Dol Said b) Penghulu Naning Raja Dol Said c) Penghulu Naning Seri Merah Raja Dol Said d) Penghulu Naning Tuan Said

Sejarah tahun 5 (unit 1 dan 5)

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?