Right 对: 保护 bǎo hù 家人, 勇敢 yǒng gǎn 说不, 爱护 ài hù 公物, 诚实 chéng shí 行为, 向老师报告 bào gào 学校暴力, Wrong 错: 欺负弟弟, 只会说是, 破坏公物, 欺骗行为, 漠视学校暴力,

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?