1) 15 ÷ 5 = a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 2) 56 ÷ 8 = a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 3) 63 ÷ 9 = a) 7 b) 8 c) 9 d) 10 4) 48 ÷ 6 = a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 5) 36 ÷ 6 = a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 6) 10 ÷ 0 = a) 10 b) 1 c) 2 d) 0 7) 45 ÷ 5 = a) 9 b) 8 c) 7 d) 6 8) 16 ÷ 4 = a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 9) 25 ÷ 1 = a) 1 b) 2 c) 5 d) 25 10) 60 ÷ 5 = a) 6 b) 9 c) 10 d) 12 11) 12 ÷ 12 = a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 12) 24 ÷ 6 = a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 13) 24 ÷ 3 = a) 6 b) 7 c) 8 d) 9 14) 27 ÷ 3 = a) 6 b) 7 c) 8 d) 9 15) 49 ÷ 7 = a) 6 b) 7 c) 8 d) 9

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?