1) I need _____ tomato. a) a b) an c) some 2) I need _____ cheese. a) a b) an c) some 3) We need _____ apple. a) a b) an c) some 4) We need _____ salt. a) a b) an c) some 5) I need _____ potatoes. a) a b) an c) some 6) We need _____ kiwis. a) a b) an c) some 7) I want ____ omelette. a) a b) an c) some 8) I need _____ flour and _____ milk. a) some...some b) a...some c) some...a 9) We need ____ chocolate and _____ strawberries. a) some...some b) a...some c) some...a 10) We need _____ watermelon and _____ grapes. a) some...a b) an...some c) a...some

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?