1) 13 a) 10 b) 20 2) 18 a) 10 b) 20 3) 26 a) 20 b) 30 4) 22 a) 20 b) 30 5) 24 a) 20 b) 30 6) 27 a) 20 b) 30 7) 33 a) 30 b) 40 8) 38 a) 30 b) 40 9) 42 a) 40 b) 50 10) 46 a) 40 b) 50

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?