1) Berikut merupakan kepentingan hidupan liar di Malaysia yang anda pelajari kecuali? a) Keseimbangan ekosistem b) Menambah perbelanjaan negara c) Ekopelancongan d) Pendidikan 2) Kepentingan hidupan liar di Malaysia dapat memberi peluang pekerjaan kepada manusia? a) Betul b) Salah 3) Rajah berikut merupakan satu kepentingan hidupan liar di Malaysia. Apakah kepentingan tersebut? a) Keseimbangan Udara b) Keseimbangan Makanan c) Keseimbangan Ekosistem 4) Pusat Konservasi merupakan pusat penjagaan dan pemuliharaan hidupan liar secara sistematik bagi mengatasi kepupusan. a) Betul b) Salah 5) Ekopelancongan ialah pelancongan yang berasaskan bukan sumber dan penjagaan alam sekitar. a) Betul b) Salah 6) Bagaimanakah hidupan liar di Malaysia memberi kepentingan dalam aspek pendidikan? a) Penyelidikan dan pembangunan (R&D) b) Bidang Pemburuan c) Pendidikan Perniagaan berasaskan hidupan liar

Kepentingan Hidupan Liar Di Malaysia

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?