بولا - bola, باتو - batu, بري - beri, بلي - beli, بيسو - bisu, بيلا - bila, بارا - bara, بيري - biri, بالي - bali, باجو - baju, تالي - tali, تاجي - taji, تولي - tuli, تيتي - titi, توڤي - topi, تاري - tari, تيري - tiri, تاڽ - tanya, تيݢ - tiga, تبو - tebu,

JAWI TAHUN 1 - SUKU KATA TERBUKA

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?