1) DIANTARA BERIKUT YANG MANAKAH BUKAN SIFAT WAJIB BAGI RASUL ? a) TABLIGH b) AMANAH c) KIZBUN d) FATONAH e) SIDDIQ 2) TABLIGH BERMAKSUD ? a) MEMBERI b) MENYUMBANG c) MENYAMPAIKAN 3) RASUL WAJIB BERSIFAT ...... a) AMANAH b) MENIPU c) BOHONG 4) RASUL WAJIB BERSIFAT (SIDDIQ) ...... a) TIDAK MENYAMPAIKAN b) BERBOHONG c) BENAR d) MENYAMPAIKAN 5) LAWAN BAGI FATONAH ADALAH ? a) KIZBUN b) BALADAH c) KITMANUN 6) ANTARA BERIKUT MANAKAH BUKAN SIFAT HARUS BAGI RASUL ? a) TIDUR b) KHIANAT c) MAKAN DAN MINUM d) BERKAHWIN 7) KIZBUN BERMAKSUD ? a) BERDUSTA b) MENYEMBUNYIKAN c) BODOH d) TIDAK JUJUR 8) LAWAN BAGI KITMANUN ADALAH ? a) SIDDIQ b) TABLIGH c) AMANAH d) BALADAH 9) KHIANATUN ADALAH SIFAT ? a) WAJIB BAGI RASUL b) HARUS BAGI RASUL c) MUSTAHIL 10) SIFAT UTAMA BAGI RASUL TERBAHAGI KEPADA ? a) SATU b) DUA c) TIGA d) ENAM e) LIMA f) EMPAT

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?