1) Pilih penyataan yang betul tentang maksud Zaman Prasejarah. a) Zaman sebelum Masihi b) Zaman sebelum manusia mengenal tulisan c) Zaman bumi dilitupi air batu yang tebal d) Zaman berlakunya pergerakan manusia dan haiwan 2) Zaman Prasejarah mempunyai empat tahap. Pilih garis masa Zaman Prasejarah yang BETUL a) Zaman Paleolitik - Zaman Neolitik - Zaman Mesolitik - Zaman Logam b) Zaman Neolitik - Zaman Paleolitik - Zaman Mesolitik - Zaman Logam c) Zaman Logam - Zaman Neolitik - Zaman Mesolitik - Zaman Paleolitik d) Zaman Paleolitik - Zaman Mesolitik - Zaman Neolitik - Zaman Logam 3) Zaman Y berlaku pada 200 000 SM. Apakah Zaman Y? a) Paleolitik b) Mesolitik c) Logam d) Neolitik 4) Bilakah berlakunya Zaman Neolitik? a) 14 000 SM b) 3000 SM c) 5000 SM d) 700 SM 5) Gambar berikut menunjukkan peralatan Zaman Prasejarah. Apakah Zaman Prasejarah yang diwakili oleh penemuan tersebut? a) Zaman Mesolitik b) Zaman Air Batu c) Zaman Logam d) Zaman Neolitik 6) Apakah contoh peralatan manusia yang dijumpai pada Zaman Mesolitik? a) Kapak Batu b) Kapak Genggam c) Tembikar d) Kapak Bersoket 7) Antara penyataan berikut, yang manakah SALAH tentang Zaman Prasejarah. a) Menunjukkan manusia sentiasa mengalami perubahan dalam kehidupan. b) Membolehkan kita mengetahui cara hidup manusia. c) Membolehkan kita mengetahui sejarah dan kebudayaan manusia d) Menunjukkan kehidupan manusia zaman prasejarah tidak berkembang. 8) Apakah lokasi petempatan Zaman Neolitik di Malaysia? a) Gua Kechil b) Gua Niah c) Bukit Jawa d) Kampung Sungai Lang 9) Antara yang berikut, yang manakah BETUL tentang lokasi petempatan Zaman Paleolitik di Malaysia. a) Gua Niah dan Bukit Jawa b) Bukit Jawa dan Gua Kechil c) Gua Cha dan Gua Bewah d) Gua Cha dan Gua Niah 10) Sungai Tembeling dan Kampung Sungai Lang merupakan lokasi Zaman... a) Neolitik b) Paleolitik c) Logam d) Mesolitik 11) Apakah lokasi Zaman Prasejarah di Sabah? a) Kampung Sungai Lang b) Gua Bewah c) Gua Niah d) Bukit Tengkorak 12) Mengapakah manusia Zaman Prasejarah memilih gua sebagai kawasan petempatan mereka? a) Tiada gangguan daripada musuh b) Boleh bercucuk tanam c) Selamat daripada binatang buas d) Terdapat pelbagai sumber makanan 13) Kewujudan lokasi Zaman Prasejarah dibuktikan dengan penemuan artifak dan fosil. Apakah maksud artifak? a) Dokumen rasmi yang mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah b) Tinggalan tumbuhan atau haiwan yang telah terawet c) peralatan ciptaan manusia yang digunakan untuk perburuan, pertanian dan perdagangan. d) Naskhah tulisan tangan 14) Apakah artifak yang telah dijumpai di kampung Sungai Lang, Banting, Selangor? a) Tulang Mawas b) Gendang gangsa c) Tembikar d) Kapak Genggam 15) Antara yang berikut, yang manakah BUKAN kepentingan memelihara dan memulihara artifak? a) Menjadi sumber penyelidikan dan pendidikan. b) Sebagai produk ekonomi kepada negara. c) Menjadi bukti kukuh kepada sesuatu peristiwa sejarah. d) Mengekalkan identiti negara.

Kenali Zaman Prasejarah dan Lokasinya di Malaysia

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?