1) ------- nama kamu? a) Siapakah b) Apakah c) Manakah 2) ------- warna baju ini? a) Siapakah b) Bilakah c) Apakah 3) ------- hari jadi kamu? a) Manakah b) Bilakah c) Bagaimanakah 4) ------- kamu menangis? a) Apakah b) Mengapakah c) Bilakah 5) ------- suasana di pantai? a) Bilakah b) Bagaimanakah c) Berapakah 6) ------- kamu tinggal? a) Mengapakah b) Di manakah c) Bilakah 7) ------- nama kucing ini? a) Apakah b) Mengapakah c) Siapakah 8) ------- kamu akan balik ke rumah? a) Siapakah b) Mengapakah c) Bilakah 9) ------- nama guru kamu? a) Di manakah b) Siapakah c) Apakah 10) ------- perasaan kamu? a) Bagaimanakah b) Bilakah c) Mengapakah 11) ------- letaknya Gunung Everest? a) Mengapakah b) Di manakah c) Bilakah 12) ------- kamu tidak hadir ke sekolah? a) Bagaimanakah b) Apakah c) Mengapakah

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?