1) Reka bentuk landskap bermaksud ..... a) Aktiviti mereka bentuk produk. b) Perancangan bagi menghias ruang landskap. c) Peranan seorang pereka bentuk membina idea. d) Seni dalam menghias dan menyusun bahagian dalaman sesuatu ruang dan mereka bentuk bahagian untuk menjadikan keadaan lebih selesa. 2) Apakah kepentingan pereka bentuk landskap? a) Memastikan udara segar b) Meningkatkan kualiti tumbuhan c) Menentukan tumbuhan untuk ditanam d) Memastikan ruang landskap yang dibina mengikut spesifikasi 3) ____________ merupakan salah satu prinsip asas reka bentuk taman mini a) Keseimbangan b) Fizikal c) Ergonomik d) Estetik 4) Apakah konsep landskap yang digunakan pada landskap tersebut? a) Melayu b) Jepun c) Islam d) Bali 5) Ciri-ciri yang ada pada pada konsep landskap tersebut adalah ciri-ciri landskap........ a) Melayu b) Jepun c) Bali d) Inggeris 6) Konsep berikut menggunakan POKOK dan BUNGA bagi ciri-ciri dalam konsep taman landskap a) Bali dan Melayu b) Jepun, Bali dan Melayu c) Inggeris, Bali dan Melayu d) Inggeris, Jepun dan Melayu

PSV TING.3 - BAB 5:REKA BENTUK LANDSKAP

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?