1) RM 50.50 - RM 20.20 = a) RM 38.90 b) RM 67. 46 c) RM 30.30 d) RM 60.60 2) RM 30.50 - RM 20.10 = a) RM 50.30 b) RM 10.40 c) RM 47.80 d) RM 20.20 3) RM 25 - RM 5.50 = a) RM 30.50 b) RM 20.30 c) RM 80.30 d) RM 4.40 4) RM 46.80- RM 25. 30 = a) RM 20.40 b) RM 21.50 c) RM 56.30 d) RM 12.30 5) RM 50 - RM 35.50 = RM 14.50 a) RM 14.50 b) RM 5.40 c) RM 10.30 d) RM 7.40

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?