1) 15 a) Lima belas b) Tujuh belas c) Lima puluh satu 2) 23 a) Tiga puluh dua b) Dua puluh tiga c) Dua puluh dua 3) 53 a) Lima puluh dua b) Lima puluh tiga c) Tiga puluh lima 4) 79 a) Enam puluh sembilan b) Lapan puluh sembilan c) Tujuh puluh sembilan 5) 85 a) Lapan puluh lima b) Lima puluh lapan c) Lapan puluh empat 6) 99 a) Sembilan puluh tujuh b) Sembilan puluh sembilan c) Sembilan puluh lapan 7) 217 a) Dua ratus tujuh puluh satu b) Seratus dua puluh tujuh c) Dua ratus tujuh belas 8) 120 a) Seratus dua belas b) Seratus dua puluh c) Seratus puluh dua 9) 222 a) Dua puluh dua b) Dua ratus dua puluh dua c) Dua ratus dua belas 10) 302 a) Tiga ratus dua b) Tiga ratus tiga puluh dua c) Tiga ratus dua puluh 11) 411 a) Empat ratus puluh satu b) Empat ratus satu puluh satu c) Empat ratus sebelas 12) 489 a) Empat ratus sembilan puluh lapan b) Empat ratus lapan puluh c) Empat ratus lapan puluh sembilan 13) 500 a) Lima ratus b) Lima puluh c) Lima ratus sepuluh 14) 518 a) Lima ratus lapan belas b) Lima ratus lapan puluh satu c) Seratus lima puluh lapan 15) 630 a) Enam ratus tiga b) Enam puluh tiga c) Enam ratus tiga puluh 16) 717 a) Tujuh ratus tujuh b) Tujuh ratus tujuh belas c) Tujuh ratus tujuh puluh satu 17) 801 a) Lapan ratus sepuluh b) Lapan ratus satu c) Lapan ratus sebelas 18) 888 a) Lapan ratus lapan b) Lapan ratus lapan puluh c) Lapan ratus lapan puluh lapan 19) 919 a) Sembilan ratus sembilan belas b) Sembilan ratus sembilan c) Sembilan ratus sembilan puluh satu 20) 999 a) Sembilan ratus sembilan puluh b) Sembilan ratus sembilan c) Sembilan ratus sembilan puluh sembilan

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?