12 - 5 + 7 =, 16 - 11 + 5 =, 36 - 25 + 11 =, 48 - 42 + 6 =, 39 - 18 + 21 =, 44 - 30 + 14 =, 46 - 13 + 33 =, 38 - 21 + 17 =, 47 - 40 + 7 =, 49 - 35 + 14 =,

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?