1) Ting Yu mendapat tempat __________ dalam pertandingan 比赛 itu. a) satu b) bersatu c) pertama d) kesatu 2) __________ murid sedang menduduki peperiksaan 考试 di dalam dewan. a) Segala b) Seluruh c) Setengah d) Semua 3) Pada waktu petang, murid-murid pulang ke rumah __________. a) masing-masing b) semua c) sebahagian d) para 4) Dia menggunakan masa _________ jam untuk menyiapkan kerja sekolah. a) dua b) berdua c) kedua d) kedua-dua 5) Siew Ling ialah anak __________ dalam keluarganya. a) bertiga b) ketiga c) ketiga-tiga d) tiga 6) Ali terpaksa 被逼 cuti selama __________ kerana jatuh sakit 生病. a) semua b) separuh c) sebahagian d) seminggu 7) __________ orang abang saya bekerja di Singapura. a) Kedua b) Dua c) Kedua-dua d) Berdua 8) __________ pengunjung perlu mematuhi peraturan di dalam zoo. a) Para b) Seluruh c) Sesetengah d) Segelintir

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?