Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) Mulutnya __________ dengan penutup mulut.  a) metutup b) menutup c) ditutup d) mentutup 2) Doktor Ana __________ cermin mata di Hospital Kota Tinggi.  a) menmakai b) menpakai c) dipakai d) memakai 3) Hana ________ untuk menenangkan diri di rumah. a) bernyanyi b) menyanyi c) dinyanyi d) mengnyanyi 4) Irsyad baru ________ dari kampung datuk. a) kembali b) dipulang c) balik d) jumpa 5) Rambut datuk _________ kerana dia telah tua. a) memanjang b) memutih c) diputihkan

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif