10/12 - 1/3 + 2/4, 5/6 - 1/2 + 2/3 =, 7/9 - 2/3 + 1/9 =, 6/10 - 1/5 + 4/10 =,  5/8 - 1/8 + 2/4, 5/9 - 1/3 + 2/9 =, 6/7 - 5/7 + 1/7=, 7/10 - 1/2+ 1/5=, 7/12 - 1/6+ 5/12=, 11/12 - 3/4+ 1/6=,

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?