Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
Correct: 1+17, 16+2, 15+3, 4+14, 5+13, 12+6, 7+11, 10+8, 0+18, 9+9, 2+16, 3+15, 14+4, 13+5, 6+12, 11+7, 8+10, 18+0, Incorrect: 5+15, 2+11, 5+11, 3+14, 10+5, 6+14, 5+12, 4+9, 8+9, 5+14, 7+10, 13+2, 16+3, 19+0, 3+8, 4+8, 5+9, 6+7, 7+12, 3+12, 1+16, 15+2, 4+7,

一年级数学:18以内的加法

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif