1) 5+3 a) 10 b) 9 c) 7 d) 8 e) 5 f) 1 2) 15+5 a) 20 b) 25 c) 30 d) 35 3) 35+10 a) 35 b) 55 c) 45 d) 50 e) 10 f) 15 4) 10+10 a) 30 b) 20 c) 5 d) 40 5) 8+8 a) 8 b) 13 c) 15 d) 16 e) 4 f) 9

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?