2 ⨯ 3 - 6, 3 ⨯ 3 - 9, 4 ⨯ 3 - 12, 5 ⨯ 3 - 15, 6 ⨯ 3 - 18, 7 ⨯ 3 - 21, 9 ⨯ 3 - 27, 2 ⨯ 4 - 8, 4 ⨯ 4 - 16, 5 ⨯ 4 - 20, 6 ⨯ 4 - 24, 7 ⨯ 4 - 28, 8 ⨯ 4 - 32, 9 ⨯ 4 - 36, 10 ⨯ 3 - 30, 11 ⨯ 3 - 33, 10 ⨯ 4 - 40, 11 ⨯ 4 - 44, 12 ⨯ 4 - 48,

Bijak Sifir 3 dan 4 oleh Cikgu Azini

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?