1) 10 dibahagi 2 dapat 5 a) 10 ÷ 2 = 5 b) 10 x 2 = 5 c) 10 + 2 = 5 d) 10 - 2 = 5 2) Ada 3 orang kanak-kanak berkongsi sama banyak 6 cucuk sate. Berapakah cucuk sate setiap kanak-kanak dapat? a) 6 ÷ 2 = 3 b) 6 ÷ 3 = 2 c) 3 x 2 = 6 d) 2 x 3 = 6 3) 12 biji jeli disusun mengikut 6 warna. Berapakah kumpulan warna yang kamu dapat? a) 12 ÷ 6 = 4 b) 12 ÷ 6 = 3 c) 12 ÷ 6 = 2 d) 12 ÷ 6 = 1 4) 10 ÷ 5 = a) 8 b) 6 c) 4 d) 2 5) 18 ÷ 6 = a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

Membahagi dalam lingkungan fakta asas Tahun 2

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?