1) Apakah padanan huruf ini? a) b) 2) Apakah padanan huruf ini ? a) b) 3) Apakah padanan huruf ini? a) b) 4) Apakah padanan huruf ini? a) b) 5) Apakah padanan huruf ini? a) b) 6) Apakah padanan huruf ini? a) b) 7) Apakah padanan huruf ini? a) b) 8) Apakah padanan huruf ini? a) b) 9) Apakah padanan huruf ini? a) b) 10) Apakah padanan huruf ini? a) b)

PELAJARAN JAWI TAHUN 1 : PADANAN HURUF JAWI

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?