9 x 4 - 36, 4 x 5 - 20, 7 x 6 - 42, 9 x 7 - 63, 3 x 8 - 24, 9 x 9 - 81, 6 x 6 - 36, 8 x 8 - 64, 7 x 3 - 21, 5 x 2 - 10,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?