1) Kita mesti memakai pakaian yang ______ setiap masa. a) cantik b) sopan c) mahal 2) Setiap orang perlu menjaga ________ diri. a) kekuatan b) kecantikan c) maruah 3) Setiap murid perlu _________ peraturan sekolah. a) mengingkari b) mematuhi c) menyayangi 4) Kita akan dihormati jika kita ________ setiap masa. a) bergaduh b) bermusuhan c) berdisiplin 5) Monica berpakaian sopan dan kemas. a) Disukai oleh rakan b) Dibenci oleh rakan 6) Kelvin memakai pakaian yang tidak kemas dan bersih. a) Disukai oleh rakan b) Dijauhi oleh rakan 7) Michael dan tony membuat bising di perpustakaan. a) Dihormati oleh rakan b) Tidak dihormati oleh rakan 8) Nelly duduk dengan senyap di perpustakaan. a) Dihormati oleh rakan b) Tidak dihormati oleh rakan 9) Kita akan dipandang _______ oleh orang lain apabila kita menghormati diri sendiri. a) hina b) tinggi c) rendah 10) Apakah perasaan kamu apabila sentiasa menghormati diri? a) Gembira b) Malu c) Sedih d) Marah e) Bangga

Pendidikan Moral Tahun 1 - Hormat

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?