1) ½ jam = _________ minit a) 30 minit b) 40 minit c) 20 minit 2) ¼ tahun = _______ bulan a) 7 bulan b) 3 bulan c) 5 bulan 3) ¾ jam = ________ minit a) 40 minit b) 30 minit c) 45 minit 4) 1∕5 dekad = _____________ tahun a) 2 tahun b) 5 tahun c) 10 tahun 5) 1 abad = _______ dekad a) 12 dekad b) 10 dekad c) 15 dekad 6) 12 jam = ______ hari a) ¾ b)  ⅙ c) ½ 7) 9 bulan = ______ tahun a) ¾ b)  ⅙ c) ½ 8) 3 bulan = ______ tahun  a) ¾ b) ¼ c) ½ 9) 1 dekad = ______ tahun  a) 20 tahun b) 100 tahun  c) 10 tahun 10) 1 tahun = ______ bulan a) 12 bulan b) 24 bulan c) 15 bulan

MATEMATIK TAHUN 5 (MASA DAN WAKTU)

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?