2 - 11 - 9 =, 5 - 12 - 7 =, 8 - 14 - 6 =, 7 - 15 - 8 =, 9 - 16 - 7 =, 16 - 8 + 8 =, 17 - 9 + 8 =, 18 - 9 + 9 =, 10 - 7 + 3 =, 11 - 6 + 5 =,

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?