1 1/3 - 1.33..., 1 2/3 - 1.66..., 1 1/4 - 1.25, 1 3/4 - 1.75, 1 1/2 - 1.5, 1/3 - 0.33..., 2/3 - 0.66..., 1 1/5 - 1.2, 1/5 - 0.2, 1 2/5 - 1.4, 2/5 - 0.4, 1 3/5 - 1.6, 3/5 - 0.6, 1 4/5 - 1.8, 4/5 - 0.8,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?