1) 2 + 2 + 2 + 2 = 8 a) 4 x 2 = 8 b) 2 x 2 = 8 c) 2 + 4 = 8 2) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 a) 4 x 4 b) 5 x 4 c) 4 + 5 3) 6 + 6 + 6 = 18 a) 6 x 6 = 18 b) 6 + 3 = 18 c) 3 x 6 = 18

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?