1) Berikut merupakan tokoh tempatan yang menentang campur tangan dan penjajahan, KECUALI a) Rentap b) Dol Said c) Mat Anuar d) Sharif Masahor 2) Beliau merupakan salah seorang pahlawan tempatan. Siapakah nama beliau? a) Dol Said b) Rentap c) Sharif Masahor d) Tok Janggut 3) Nama sebenar Dol Said ialah Abdul Said bin Omar atau dikenali sebagai Penghulu Naning Seri Merah Raja Dol Said. Beliau dilahirkan pada tahun.... a) 1773 b) 1776 c) 1877 d) 1770 4) British menyerang Naning dan mengalahkan Dol Said. Mengapakah British berjaya mengalahkan Dol Said? a) kekurangan kuasa tentera b) kekuatan tentera British c) sekutu Dol Said menolong British d) kekurangan sokongan sekutu Dol Said 5) Bilakah Rentap berjaya menyerang kubu James Brooke di Nanga Skrang? a) pada tahun 1854 b) pada tahun 1858 c) pada tahun 1982 d) pada tahun 1853 6) Nama penuh Sharif Masahor ialah Sharif Masahor bin Muhammad al-Shahab. Beliau berasal dari mana? a) Kampung Igan b) Nanga Skrang c) Naning d) Ulu Entabai 7) Nama penuh beliau ialah Dato’ Maharaja Lela Pandak Lam. Dato’ Maharaja Lela ialah Orang Besar Berlapan Perak yang mentadbir kawasan a) Pasir Gudang b) Pasir Salak c) Melaka d) Sabak Bernam 8) Sharif Masahor menentang James Brooke kerana a) menguasai Pasir Salak b) menguasai Melaka c) menguasai Naning d) menguasai Sarikei 9) Di manakah James Brooke menyerang Rentap pada tahun 1854? a) Nanga Skrang, Sarawak b) Pasir Salak c) Sungai Lang d) Naning 10) Residen British bersikap angkuh dan sombong. British memperkenalkan ____________ yang membebankan rakyat. a) peraturan b) cukai baharu c) kuasa d) pekerjaan

PahlawanTempatan (Sejarah Tahun 5)

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?