15 - 7 + 8, 17 - 8 + 9, 11 - 6 + 5, 8 - 14 - 6, 6 - 13 - 7,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?