1) Penganut agama apa yang wajib menunaikan solat lima waktu setiap hari dan berpuasa sebulan pada bulan Ramadhan ? a) Sikh b) Kristian c) Budha d) Islam e) Hindu 2) Penganut agama Budha diminta melakukan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang ..... ? pilih jawapan yang tepat a) berfaedah b) buruk c) bermanfaat d) kebajikan 3) Apakah nama hukum yang dipercayai oleh agama Hindu? a) Hukum hakam b) Halal dan haram c) Hukum karma d) Hukum sivil 4) Apakah nama tempat ibadat penganut agama Kristian? a) Gereja b) Kuil c) Masjid d) Tokong e) Pondok 5) Agama Tao mementingkan keharmonian hidup dengan ? a) Alam semesta b) Alam sekitar c) Alam dan manusia d) Alam marine 6) Apakah prinsip yang diajarkan oleh konfusianisme ? a) Prinsip rukun negara b) Prinsip hidup yang baik dan berperikemanusiaan c) Prinsip asas menusia dan alam semulajadi d) Prinsip baik dibalas baik 7) Masyarakat Orang Asli mengamalkan kepercayaan yang berkait rapat dengan alam sekitar. Betul atau salah a) Betul b) Salah 8) Masyarakat ini percaya kepada Kinorohingan yang dipercayai mempunyai kuasa tuhan dan semangat padi. Kenyataan ini merujuk kepada Masyarakat ? a) Iban di Sarawak b) Kadazandusun di Sabah c) Orang Ulu di Sarawak d) Orang Asli di Pahang 9) Masyarakat Iban dan Melanau di Sarawak mengamalkan adat temurun. Contohnya mengamalkan upacara berdoa kepada tuhan yang dikenali sebagai  upacara 'miring'. Betul atau salah? a) Betul b) Salah 10) Islam adalah agama persekutuan di Malaysia. Betul atau salah ? a) Betul b) Salah 11) Siapakah ketua agama Islam diperingkat persekutuan ? a) Mufti b) Ustaz c) Ulama d) Yang di-Pertuan Agong 12) Apakah peranan utama rumah ibadat selain dari menunaikan sembahyang ? a) Untuk penganutnya berkenalan antara satu dengan yang lain b) Sebagai tempat berhimpun dan mendengar penerangan mengenai ajaran agama c) Sebagai tempat perkumpulan agama d) Sebagai tempat mencari ketenangan 13) Aurat adalah bahagian tubuh yang wajib ditutup khususnya ketika berada dimana? a) Kedai b) Rumah jiran c) Sekolah d) Rumah Ibadat 14) Apakah nama rumah ibadat penganut agama Tao ? a) Wat b) Tokong c) Kuil d) Gereja 15) Apakah nama rumah ibadat penganut agama Budha ? a) Wat b) Tokong c) Kuil d) Gereja 16) Apakah nama rumah ibadat penganut agama Sikh ? a) Wat b) Tokong c) Kuil d) Gurdwara 17) Apakah nama rumah ibadat penganut agama Hindu ? a) Gurdwara b) Wat c) Kuil d) Tokong 18) Al-Quran adalah kitab suci bagi agama ? a) Islam b) Kristian c) Hindu d) Budha 19) Bersembahyang di gereja pada hari Ahad ada amalan penganut agama ? a) Hindu b) Kristian c) Budha d) Tao 20) Berikut adalah salah satu kepentingan beragama dan kepercayaan dalam masyarakat. Pilih jawapan yang tepat. a) Supaya mendapat kehidupan yang baik di dunia b) Supaya hidup harmoni, saling menghormati dan tidak memandang rendah kepada agama lain c) Supaya mendapat sahabat baik yang lebih ramai d) Supaya tidak menjadi manusia yang jahat

Sejarah Tahun 6 : Agama dan Kepercayaan di Malaysia ( Unit 5 )

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?