1) 1.35 dalam perkataan a) satu perpuluhan tiga puluh lima b) satu perpuluhan tiga lima c) satu titik perpuluhan tiga lima d) seratus tiga puluh lima 2) 1.239 adalah ________ tempat perpuluhan. a) satu b) dua c) tiga d) sifar 3) 5.64 adalah _________ tempat perpuluhan. a) tiga b) dua c) satu d) empat 4) 7.87 dibundarkan kepada satu tempat perpuluhan menjadi? a) 7.87 b) 7.9 c) 7.80 d) 8.00 5) 12.567 dalam perkataan ialah? a) dua belas perpuluhan lima ratus enam puluh tujuh b) dua belas titik perpuluhan lima enam tujuh c) dua belas perpuluhan lima enam tujuh d) dua belas ribu lima ratus enam puluh tujuh 6) 12.567 bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan terdekat menjadi? a) 12.560 b) 12.568 c) 12.57 d) 12.00 7) enam perpuluhan sifar tujuh satu a) 6071 b) 6.071 c) 6.0071 d) 60.71 8) Nyatakan nilai tempat digit 5 dalam 3.456 a) puluh b) persepuluh c) perseratus d) perseribu 9) Nilai tempat bagi digit 7 dalam 8.792 adalah? a) sa b) ratus c) perseratus d) persepuluh 10) Nilai digit bagi digit 9 pada 5.469 adalah? a) 9 b) 90 c) 0.09 d) 0.009 11) Nilai digit bagi digit 8 dalam 5.879 adalah? a) persepuluh b) 0.8 c) 5.8 d) 8 12) 13.983 bundarkan kepada persepuluh terdekat menjadi? a) 13.980 b) 14.000 c) 13.9 d) 13.99

Tema

Pilihan

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?