1) Yang manakah sifat wajib bagi Rasul a) Fathonah b) Kitman c) Baladah d) Khianat 2) Sifat wajib bagi Rasul ada a) 3 b) 5 c) 1 d) 4 3) Lawan bagi sifat baladah ialah a) Fathonah b) Kitman c) Tabligh d) Siddiq 4) Sifat kitman membawa maksud a) Menyampaikan b) Menyembunyikan c) Khianat d) Bohong 5) Berikut merupakan sifat wajib bagi Rasul kecuali a) Siddiq b) Tabligh c) Kizbu d) Fathonah

sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?