1) 2 x 2 x 2 a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 2) 5 x 5 x 5 a) 15 b) 25 c) 100 d) 125 3) 10 X 10 X 10 a) 1 000 b) 100 c) 30 d) 10

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?