1) Guan Hong berjoging di __________________? a) apa b) mana c) siapa 2) Nenek ke hospital dengan ___________________? a) bila b) siapa c) berapa 3) ____________________ harga sabun mandi itu? a) Apakah b) Siapakah c) Berapakah 4) __________________ ibu membeli sayur-sayuran itu? a) Bilakah b) Manakah c) Siapakah

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?