1) Antara berikut, yang manakah merupakan hidupan liar di Malaysia? a) Itik b) Ketam c) Enggang d) Seladang 2) Berdasarkan rajah tersebut, X merujuk kepada a) Ular b) Ayam c) Ulat beluncas d) Pokok jagung 3) Akta Perhutanan Negara 1984 diwujudkan untuk a) mewartakan hutan simpan b) menanam semula hutan yang ditebang c) memberikan pendidikan konservasi hutan d) mengehadkan kegiatan petanian pindah 4) Antara yang berikut, apakah sumbangan kegiatan ekopelancongan terhadap pembangunan negara? a) Menyediakan peluang pekerjaan b) Meningkatkan prasarana infrastuktur c) Kesedaran kepentingan menjaga alam sekitar d) Meningkatkan imej negara oleh masyarakat antarabangsa 5) Apakah kegiatan manusia yang menyebabkan berlakunya kejadian seperti di bawah? a) Pertanian b) Pembalakan c) Pelancongan d) Perlombongan 6) Antara yang berikut, yang manakah merupakan kesan daripada penggunaan racun serangga dalam aktiviti pertanian? a) I dan II b) I dan IV c) II dan III d) III dan IV 7) Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar? a) I dan II b) I dan IV c) II dan III d) III dan IV 8) Antara yang berikut, agensi yang manakah menjalankan kempen tersebut? a) WWF b) JAS c) FRIM d) PERHILITAN 9) Apakah tujuan kerajaan menjalankan pengurusan hutan seperti berikut? a) Rekreasi b) Mewujudkan estet hutan c) Menjamin bekalan kayu balak d) Mengelakkan pembaziran sumber hutan

GEOGRAFI T3 : BAB 5 : HIDUPAN LIAR DI MALAYSIA

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?