1) Antara yang berikut, yang manakah tergolong dalam sektor tertier? a) Perikanan b) Perlombongan c) Perdagangan d) Pelancongan 2) Pulau peranginan yang terletak di negeri Sabah ialah a) Pulau Sipadan b) Pulau Redang c) Pulau Perhentian d) Pulau Cahaya Bulan 3) Apakah jenis industri yang terdapat di lokasi berikut? a) Petrokimia b) Elektronik c) Automotif d) Perabot 4) Pilih padanan yang tepat berdasarkan peta. a) Lokasi : I - Jenis industri : Elektrik dan elektronik b) Lokasi : II - Jenis industri : Automotif c) Lokasi : III - Jenis industri : Besi dan keluli d) Lokasi : IV - Jenis industri : Petrokimia 5) Apakah tarikan utama pelancong ke pulau-pulau berikut? a) Keindahan batu karang b) Bangunan bersejarah c) Keunikan gau batu kapur d) Keindahan pantai berpasir 6) Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar? a) I dan II b) I dan IV c) II dan III d) III dan IV 7) Faktor yang menggalakkan penanaman kelapa sawit di Malaysia ialah a) Tanih laterik yang subur b) Kaki bukit yang rata c) Suhu sederhana, iaitu 18°c d) Hujan tahunan melebihi 2600mm 8) Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan Jadual? a) Kadar kelahiran tinggi b) Kuasa beli meningkat c) Taraf hidup penduduk tinggi d) Pertambahan penduduk 9) Apakah kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia? a) Kemajuan ekonomi negara b) Membuka peluang pekerjaan c) Menggalakkan kestabilan politik d) Harga barangan pengguna menurun 10) Senarai berikut merupakan kepentingan suatu kegiatan ekonomi. Apakah kegiatan tersebut? a) Pertanian b) Pembalakan c) Perdagangan d) Perlombongan

GEOGRAFI T3 : BAB 7 : KEGIATAN EKONOMI DI MALAYSIA

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?