1) Perayaan di Malaysia terbahagi kepada 3 kategori iaitu: 1. Perayaan Utama di Malaysia 2. Perayaan Agama dan Kepercayaan 3. Perayaan Kebudayaan. a) Betul b) Salah 2) Berapakah jumlah perayaan utama di Malaysia? a) 6 b) 3 c) 4 3) Hari Gawai merupakan perayaan yang disambut oleh _____________. a) Etnik Siam b) Kaum Dayak c) Kaum Melayu 4) Perayaan Tadau Kaamatan merupakan antara perayaan utama di Malaysia. a) Salah b) Betul 5) Hari Wesak merupakan perayaan bagi penganut agama _____________. a) Kristian b) Sikh c) Buddha 6) Apakah perayaan bagi penganut agama Hindu? a) Lay Krathong b) Hari Wesak c) Thaipusam 7) Perayaan Thaipusam merupakan perayaan di bawah kategori:  a) Perayaan Utama di Malaysia b) Perayaan Kebudayaan. c) Perayaan Agama dan Kepercayaan   8) Hari Easter merupakan perayaan bagi penganut agama ______________. a) Sikh b) Buddha c) Kristian 9) Perayaan bagi agama Sikh digelar sebagai a) Lay Krathong b) Vaisakhi c) Thaipusam 10) Perayaan kebudayaan bagi masyarakat etnik Siam ialah __________. a) Cap Goh Mei b) San Pedro c) Lay Krathong 11) Masyarakat India meraikan perayaan Ponggal sebagai perayaan _________. a) utama di Malaysia b) kebudayaan c) agama dan kepercayaan 12) Perayaan kebudayaan bagi masyarakat Portugis (Serani) di Melaka digelar sebagai ________.  a) Jis Pai b) San Pedro c) Hari Raya Aidiladha 13) Perayaan Jis Pai (sambutan tahun baru) merupakan perayaan kebudayaan bagi masyarakat __________. a) orang asli b) etnik Siam c) masyarakat Portugis di Melaka 14) Masyarakat Cina merayakan perayaan Cap Goh Mei sebagai perayaan ______________. a) utama di Malaysia b) agama dan kepercayaan c) kebudayaan 15) Tujuan perayaan disambut adalah __________ a) Memperingati peristiwa b) Membeza-bezakan perayaan antara satu sama lain. c) Untuk bersuka ria secara berlebih-lebihan

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?