Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) 7 比 3 a) 大 b) 小 2) 5 比 9 a) 大 b) 小 3) 10 比 9 a) 大 b) 小 4) 20 比 9 a) 大 b) 小 5) 29 比 59 a) 大 b) 小 6) 15 比 30 a) 大 b) 小 7) 45 比 55 a) 大 b) 小 8) 68 比 43 a) 大 b) 小 9) 57 比 67 a) 大 b) 小 10) 77 比 66 a) 大 b) 小 11) 100 比 99 a) 大 b) 小 12) 5 比3 a) 多2 b) 少2 13) 选出最大的数目 a) 78 b) 87 c) 98 14) 选出最小的数目 a) 42 b) 24 c) 20 15) 18比24 a) 多6 b) 多4 c) 少6

一年级数学 (比较大小)

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif