1) Apa itu hari kiamat? a) Hari berlakunya tsunami. b) Hari berlakunya kehancuran Palestin. c) Hari berlakunya gempa bumi d) Hari berlakunya kehancuran alam. 2) Hari akhirat adalah rukun iman yang ke - _____ a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 3) Hukum percaya rukun iman itu wujud adalah __________ . a) sunat b) wajib c) makruh d) haram 4) yaumulqiyamah adalah hari ________________ . a) Hari kebangkitan b) Hari perhitungan amalan c) Hari pembalasan d) Hari pertimbangan 5) Yaummuddin adalah hari _____________. a) Hari manusia keluar dari kubur b) Hari berkumpul c) Hari kehidupan abadi d) Hari pembalasan 6) Yaumulhissab adalah hari _____________ . a) Hari kebangkitan b) Hari berkumpul c) Hari perhitungan amalan d) Hari kehidupan abadi 7) Yaumulkhulud adalah hari ___________ . a) Hari perhitungan amalan b) Hari kehidupan abadi c) Hari manusia keluar dari kubur d) Hari pembalasan 8) Yaumulhasr adalah hari ___________ . a) Hari berkumpul b) Hari kehidupan abadi c) Hari manusia keluar dari kubur d) Hari pembalasan 9) Yaumulkhuruj adalah hari _____________ . a) Hari berkumpul b) Hari perhitungan amalan c) Hari pembalasan d) Hari manusia keluar daru kubur.

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?