1) Berlari a) b) c) d) 2) ____________ penting untuk pernafasan. a) Nitrogen b) Karbon dioksida c) Jantung d) Oksigen 3) Jantung mengepam ___________ ke seluruh badan. a) oksigen b) Jantung c) Nafas d) Organ 4) __________ membekalkan oksigen ke dalam darah. a) Hidung b) Jantung c) Hati d) Paru-paru 5) Memukul belon a) b) c) d) 6) Namakan alatan berikut a) Raket b) Bola c) Pundi kacang d) Kayu hoki

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?