1) Kita perlu __________________ semasa menangkap bola. a) Berdiri statik b) Bergerak ke arah bola 2) Kedudukan jari semasa menangkap bola yang besar perlu ____________ . a) dirapatkan b) dibuka 3) Kedudukan jari semasa menangkap bola yang kecil perlu ______________ .  a) dibuka b) dirapatkan 4) Semasa menangkap bola, mata perlu memandang ke arah ___________ .  a) sasaran(bola) b) tempat lain 5) Pastikan jari kamu____________ semasa menangkap bola. a) Membuat kerja lain b) Bersedia 6) Membuka tangan untuk ____________ . a) menangkap bola b) melambung bola 7) Selepas membuat aktiviti menangkap dan melambung bola, Kita perlu melakukan regangan ________ . a) memanaskan badan b) menyejukkan badan

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?