PENGELUAR - Menentukan produk yang hendak dikeluarkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, PERGUDANGAN - Kegiatan menyimpan produk di dalam gudang, PENGANGKUTAN - Aktiviti mengagihkan produk dari satu tempat ke satu tempat yang memerlukan, PROMOSI - Aktiviti pengiklanan,promosi,jualan,jualan langsung dan publisiti, PERNIAGAAN - Aktiviti jual beli produk dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, PEMASARAN - Aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna, PENJENAMAAN - Pemberian jenama kepada sesuatu barang yang dihasilkan, KESETIAAN - Pilihan pengguna untuk terus kekal dengan produk dan jenama tertentu, DEMONSTRASI - Salah satu kaedah reka bentuk pengiklanan, BROSUR - Kepingan kertas berlipat yang dicetak dengan maklumat terperinci mengenai sesuatu produk , KATALOG - Lembaran yang mengandungi maklumat secara terperinci dan diedarkan oleh agen syarikat,

RBT TINGKATAN 3 - BAB 3:REKA BENTUK DALAM PERNIAGAAN

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?