1) Apakah nama rumah ibadat ini?  a) Kuil b) Masjid c) Tokong d) Gereja 2) Apakah nama rumah ibadat ini?  a) Kuil b) Masjid c) Tokong d) Gereja 3) Penganut agama....... bersembahyang di tokong. a) Islam b) Buddha c) Kristian d) Sikhsime 4) Membersihkan kaki sebelum masuk ke rumah ibadah merupakan...... yang perlu dipatuhi. a) kepentingan b) adab c) agama d) kepercayaan 5) Kitab yang menjadi pegangan penganut Kristian ialah kitab.... a) Bible b) Al-Quran c) Qada dan Qadar d) Jesus 6) Ketua Agama Persekutuan ialah.... a) Raja b) Yang di-Pertuan Agong c) Imam d) Al-Masih 7) Agama Hindu adalah agama..... yang diketahui di dunia. a) lama b) tertua c) baru d) terkenal 8) Agama rasmi di Malaysia ialah agama... a) Buddha b) Kristian c) Islam d) Hindu 9) Umat Islam beriman kepada Qada dan..... a) Al-Quran b) Qadar c) kepercayaan d) agama

Unit 5: Agama Dan Kepercayaan (SEJARAH TAHUN 6)

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?