1) Which of the following is not an odd numbers? a) 54 b) 89 c) 67 d) 91 2) Which is proper fraction? a) 3/1 b) 5/1 c) 4/2 d) 1/5 3) Which is improper fraction? a) 1/5 b) 5/9 c) 6/2 4) What is the percentage for 40 out of 50? a) 60% b) 45% c) 75% d) 80% 5) State 3/20 in percentage a) 15% b) 20% c) 12% d) 45% 6) What is the percentage of 10 red balloons out of 40? a) 30% b) 15% c) 20% d) 25% 7) Twenty - five thousand and fifteen write in the number in numerals? a) 20015 b) 25015 c) 25150 d) 2500155 8) 837 + 90845 = a) 4567 b) 91682 c) 98670 d) 98765 9) 18 000 - 2400 = a) 15 600 b) 16 500 c) 13 500 d) 15 750 10) 546 x 42= a) 22 932 b) 22938 c) 22345 d) 15672 11) 444 + 80846 = a) 81290 b) 81209 c) 812900 d) 812099

Tema

Pilihan

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?