1) 3 +1 = a) 4 b) 1 2) 2 + 6 = a) 2 b) 8 3) 5 + 5 = a) 5 b) 10 4) 3 + 4 = a) 5 b) 7 5) 9 + 0 = a) 9 b) 0 c) 10 6) 5 + 8 = a) 13 b) 5 7) 10 +10 = a) 10 b) 20 8) 10 + 9 = a) 19 b) 9 9) 4 + 7 = a) 7 b) 11 10) 8 + 8 = a) 8 b) 16

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?